Regulamin forum
Ten temat nie posiada streszczenia.
Aktualnie ten wątek przeglądają: 1 gości
Subskrybuj ten wątek Odpowiedź
Hyrule

Gold Experience Requiem

Licznik postów: 2,042

Hyrule, 27-03-2012, 00:48
 
"Nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania."


REGULAMIN:


I. ZASADY OGÓLNE

Art. 1.
Regulamin określa:
1) zasady obowiązujące na forum, w prywatnych wiadomościach oraz shoutboxie.
2) prawa i obowiązki użytkowników.
3) prawa i obowiązki administracji.
4) tryb stosowania kar wobec użytkowników.

Art. 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) użytkownik - osoba zarejestrowana, nie posiadająca statusu Administratora, Senior Moderator bądź Moderatora.
2) Administrator - osoba bezpośrednio zarządzająca forum.
3) Senior Moderator - osoba, której Administrator nadał uprawnienia do zarządzania forum.
4) Moderator - osoba, której Administrator nadał uprawnienia do nadzorowania forum.
5) spam - powtarzające się słowa, bądź wypowiedzi, a także wpisy pozbawione treści merytorycznej.
6) spoiler - jest to każda niepożądana informacja dotycząca szczegółów akcji, która nie została jeszcze przedstawiona w anime. Za spoiler uznaje się w szczególności: zdradzanie przebiegu akcji, nazwy, imiona, nazwiska, nazwy technik bądź ataków, a także obrazki zdradzające wygląd postaci, miejsc lub wydarzeń. Zasada ta dotyczy wszystkich omawianych na forum serii. Umieszczanie informacji zawierających spoilery może się odbywać wyłącznie w trybie określonym w art. 15 ust. 2
7) RAW spoiler - wszelkie niepożądane informacje zdradzające szczegóły surowej wersji rozdziału One Piece opublikowanego w tygodniku Weekly Shonen Jump. Są to w szczególności potwierdzone, bąd?? niepotwierdzone informacje oraz pierwsze przecieki w postaci zdjęć okładki, stron rozdziału i wstępnych tłumaczeń. Przecieki te przestają być uznawane jako RAW spoiler, po ukazaniu się angielskich lub polskich skanów. Sposób umieszczania RAW spoilerów określono w art. 16.
8) OPZ - opcja pozwalająca na zniknięcie postu po upływie określonego czasu. Opcja ta jest widoczna dla użytkownika piszącego post w lewym dolnym rogu pod nazwą "czas ważności postu/tematu".
9) Off-topic ? posty niezgodne z głównym tematem dyskusji.

Art. 3.
Specjalne działy forum stanowią:
1) Dział Redakcja
2) Dział grupy tłumaczącej Galley-La
3) Dział grupy tłumaczącej Kurotachi
4) Dział Administracja
5) Dział Moderatorów
6) Dział Redakcja

Art. 4.
1. Posty pisane przez użytkowników w dziale o którym mowa w art. 3 pkt 1 nie podlegają naliczaniu.
2. Działy o których mowa w art. 3 pkt 2-4 są niewidoczne dla nieuprawnionych użytkowników.

II. UŻYTKOWNICY

Art. 5.
Po dokonaniu rejestracji, domniemywa się że użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu. Jeśli stwierdzi się, że Użytkownik nie zapoznał się z treścią Regulaminu, Moderator ma prawo zastosować kary wymienione w art. 20, przy czym drobne wykroczenia mogą być surowo karane.

Art. 6.
1. Nazwa użytkownika, avatar oraz podpis (sygnatura) nie mogą zawierać spoilerów, RAW spoilerów oraz treści wulgarnych, erotycznych, bądź stanowiących obrazę dla pozostałych użytkowników.
2. Zmiana nazwy użytkownika jest dozwolona tylko raz.
3. Wysokość podpisu nie może przekroczyć 400 pixeli.
4. W przypadku naruszeń, Administracja może usunąć, bądź zmodyfikować podpis użytkownika.
5. Użytkownicy [forum] mają obowiązek do zmiany treści podpisu (sygnatury), avatara, nazwy użytkownika (po skonsultowaniu się z administracją), jeśli którekolwiek z wyżej wymienionych stanowi bezpośrednią obrazę, lub prowokację innego użytkownika [forum].
5.1 Skarga zostanie rozpatrzona wyłącznie w wypadku, gdy strona zgłaszającą będzie osoba bezpośrednio zaangażowana w jeden z w/w incydentów.

Art. 7.
1. Nie dopuszcza się tworzenia wielu kont przez jedną osobę, w szczególności w celach spamowania.
2. W przypadku stwierdzenia multikonta, Administracja może zastosować środki o których mowa w art. 23.
3. Osoby korzystające z tego samego IP powinny zgłosić to Administracji, aby uniknąć zbanowania kont.

III. ADMINISTRACJA

Art. 8.
Administrację forum stanowią: Administrator, Senior Moderatorzy oraz Moderatorzy

Art. 9.
1. Administrator posiada wyłączność na nadawanie rangi Senior Moderatora i Moderatora oraz nadzoruje ich działalność.
2. Administrator posiada wyłączność na cofanie ostrzeżeń użytkowników na zasadach określonych w art. 24
3. W uzasadnionych przypadkach, Administrator może zawiesić stosowanie przepisów Regulaminu.

Art. 10.
Do zadań administracji należy w szczególności:
1) dbanie o kulturę wypowiedzi oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników.
2) kontrolowanie bieżących tematów oraz wypowiedzi.
3) usuwanie tematów oraz wypowiedzi naruszających postanowienia Regulaminu.
4) dbanie o poprawność językową wypowiedzi oraz moderowanie błędów.
5) zapewnienie porządku tematycznego w działach.
6) karanie użytkowników za naruszenia Regulaminu.

Art. 11 .
1. Użytkownicy są zobowiązani do zgłaszania Administracji wszelkich zauważonych naruszeń Regulaminu przez współużytkowników, za pomocą opcji [!] widocznej w prawym górnym rogu każdego posta.
2. W razie podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Moderatora, bądź Senior Moderatora, użytkownik może odwołać się do Administratora.

IV. DYSKUSJE i TEMATY

Art. 12.
1. Użytkownik ma prawo do swobodnej wypowiedzi oraz nieskrępowanego wyrażania swoich poglądów, o ile nie godzą one w innych użytkowników.
2. Zabrania się w szczególności: stosowania wulgaryzmów wobec pozostałych użytkowników, obrażania, wyśmiewania, spamowania, bądź wprowadzania zamętu i dezorganizacji.
3. Zabrania się umieszczania treści rasistowskich lub obrażających grupy narodowe czy etniczne.
4. Zabrania się prowokowania i podżegania do złamania zasad Regulaminu. W takiej sytuacji Moderator, po uzgodnieniu swojej decyzji z innym Moderatorem, ma prawo zastosować kary wymienione w art. 20.
5. Zabrania się obrażania, wyśmiewania oraz poniżania społeczności oraz pojedynczych osób należących do konkurencyjnej strony "onepiecenakama.pl". Karane również będą próby wywołania jakichkolwiek prowokacji w celu wszczynania kłótni na linii obu stron.

Art. 13.
1. Użytkownik jest zobowiązany do wypowiadania się na temat.
2. Dygresje są dopuszczalne, o ile nie zakłócają one w rażący sposób prowadzonej dyskusji.
3. Wyłącza się stosowanie Art. 13.1, jeżeli użytkownik odchodzący od głównego wątku rozmowy, osobiście założył temat.
4. Użytkownik piszący nie na temat, bądź jedynie odpowiadający na wygasające z czasem wypowiedzi innych użytkowników, jest zobowiązany użyć opcji OPZ.
5. Opcja OPZ nie może przekraczać 1 miesiąca.
6. W przypadku gdy treść posta zgoda jest z tematem (a nie stanowi odpowiedzi na wiadomość wygasającą), użytkownik winien nie opatrzać swojego wpisu opcją OPZ, gdyż w wielu przypadkach prowadzi to do dezorientacji i zmusza innych użytkowników do bezcelowego stosowania tej opcji.
7. W przypadku, gdy w temacie rozwija się dłuższa dyskusja nie na temat, Moderator ma prawo wydzielić niedotyczące dyskusji posty do nowego tematu lub je usunąć. Aby zapobiec dalszemu rozwojowi Off-topicu Moderator powinien zalecić Użytkownikom powrót do tematu dyskusji. Jeśli Off-topic będzie się przedłużał, Moderator ma prawo zastosować kary wymienione w art. 20.

Art. 14.
Nie wolno zamieszczać linków do stron, zawierających wirusy, pornografię, bądź innych niebezpiecznych treści.

Art. 15.
1. Zabrania się zamieszczania spoilerów w tematach nie opatrzonych oznaczeniem o którym mowa w art. 18.2.
2. W razie zamieszczenia spoilera, użytkownik ma obowiązek ukryć go za pomocą kodu:
Kod:
Spoiler

tekst

3. Przepisów powyższych nie stosuje się w przypadku tematów utworzonych w celu dyskutowania o akcji nie przedstawionej jeszcze w Anime.

Art. 16.
Zabrania się zamieszczania RAW spoilerów poza tematem "Spoilery - komentarze"

Art. 17.
Przed założeniem nowego tematu, użytkownik jest zobowiązany do utworzenia go w odpowiednim dziale, a także sprawdzenia, czy nie istnieje nigdzie podobny temat.

Art. 18.
1. Tytuł tematu powinien określać temat dyskusji.
2. W przypadku zamiaru umieszczania w temacie niezakrytych spoilerów, należy uprzedzić o tym w tytule tematu dopisując "[SPOILER]" bądź uczynić to w analogiczny sposób.
3. W tytule tematu nie wolno zamieszczać treści o których mowa w art. 6 ust. 1 Regulaminu.
4. Nie dopuszcza się tworzenia tematów naruszających dyskusyjno-rozrywkowe przeznaczenie forum, a w szczególności: nie posiadających treści merytorycznych, zawierających spam lub dublujących wątki już istniejące.

Art. 19.
1. Administracja ma prawo zamykania, bądź usuwania tematów, o których mowa w art. 18.4.
2. Zamknięcie tematu przez Administrację może nastąpić również na skutek wyczerpania dyskusji, bąd?? innych naruszeń postanowień Regulaminu rozmówców.

V. KARY

Art. 20.
1. Środkiem karnym są ostrzeżenia.
2. Uzyskanie trzech ostrzeżeń skutkuje blokadą pisania postów.
3. Uzyskanie pięciu ostrzeżeń skutkuje banem.

Art. 21.
Dodatkowym środkiem karnym stosowanym wobec naruszeń postanowień Regulaminu na shoutboxie są:
1) zablokowanie dostępu do shoutboxa.
2) uniemożliwienie pisania na shoutboxie.

Art. 22.
1. Administracja ma możliwość nadawania ostrzeżeń, biorąc pod uwagę postawę użytkownika, jego intencje i ciężar niedozwolonego zachowania.
2. Nałożona kara musi wynikać z zapisów Regulaminu.
3. Wartość ostrzeżeń nadanych za jednorazowe naruszenie Regulaminu, nie może przekroczyć dwóch jednostek.
4. Nadanie ostrzeżenia może być poprzedzone ostrzeżeniem ustnym.

Art. 23.
W przypadku wykazywania wyjątkowo złej woli ze strony użytkownika i celowego działania na szkodę Forum, Administracja może nadać jednorazowo sześć ostrzeżeń, skutkujących banem.

Art. 24
1. Administrator na wniosek ukaranego może cofnąć ostrzeżenie po upływie 6 miesięcy od jego wystawienia po uprzednim zapoznaniu się z opinią Senior Moderatora, bądź Moderatora.
2. Nie podlegają cofnięciu ostrzeżenia, które zostały nadane z powodu kolejnych przewinień tego samego rodzaju.


Administracja forum:
Administrator:
@Ratlee
Senior Moderator: 
@CCORD
Moderatorzy:
@Dejo, @chucky, @Sturmir
Subskrybuj ten wątek Odpowiedź